Steun ons

1. Bedrijven / Zelfstandigen

Door storting op onze spaarrekening BE62 0018 5702 2661 met duidelijke vermelding van firmanaam en adres.
Bikeaid.be is een erkend actievoerder van Kom Op Tegen Kanker en zo gemachtigd u hiervoor een ontvangstbewijs te bezorgen voor de boekhouding.

2. Particulieren

Door storting op rekening BE14 7331 9999 9983 van KOTK met de mededeling 170-004-475 – Gift Bikeaid.be .
Vanaf € 40 ontvangt u automatisch een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

3. Door aankopen van artikelen van onze winkel.

4. Door deelname aan onze acties